xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน โปรดให้เชิญเชิญแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าฯถวายพระพร กรมสมเด็จพระเทพ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตามที่สำนักพระราชวังเปิดให้คณะบุคคล หน่วยงานต่างๆ ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ให้หายจากพระอาการประชวร

วันนี้ 13 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง โดยในช่วงบ่าย สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์

จากนั้นมีคณะบุคคลหน่วยงานต่างๆ
นำแจกันดอกไม้มาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมลงนามถวายพระพร ขอให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะ , ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน , คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ผู้บริหารร้านภูฟ้าพร้อมคณะ , ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า , รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง , ผู้บัญชาการทหารอากาศ , สมาคมแม่บ้านทหารบก , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ , ผู้บริหารคลินิคศูนย์แพทย์พัฒนาพร้อมคณะ , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค , สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ , สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย , ประธานศาลฎีกา , อักษรศาสตรบัณฑิต รุ่น 41 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย , มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ , ผู้บริหารธนาคารออมสิน , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ,พลเอก หม่อมเจ้า เฉลิมศึก ยุคล , ราชสกุลทองแถม , นายกสมาคมคนพิการผู้ค้าสลากแห่งประเทศไทย , เลขาธิการสภากาชาดไทยพร้อมคณะผู้บริหาร , กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์พร้อมคณะผู้บริหาร , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะ , สมาคมแม่บ้านทหารอากาศ , คณะกองวิชาประวัติศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะผู้บริหาร , อธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมคณะผู้บริหาร , ผู้บริหารกลุ่มบีเจซี บิ๊กซี พร้อมคณะ , เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พร้อมคณะผู้บริหาร , อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหาร , ผู้บริหารบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะ , ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสยาม , สมาคมภริยาทหารเรือ , รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะผู้บริหาร , กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์

ทั้งนี้ สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. โปรดแต่งกายสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 อย่างเคร่งครัด