xs
xsm
sm
md
lg

คุณภาพอากาศเช้านี้พบเกินค่ามาตรฐาน 17 จังหวัด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 14 มกราคม 2564 ณ 07:00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ได้แก่ กรุงเทพฯ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรปราการ ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรสงคราม หนองคาย ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และ จ.นครราชสีมา

สำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ (พื้นที่สีแดง) ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์