xs
xsm
sm
md
lg

“สมุทรสาคร-เชียงใหม่” คุณภาพอากาศช่วงเย็นเกินค่ามาตรฐาน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ
รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 10 มกราคม 2564 ณ 17:00 น. สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ พบเกินค่ามาตรฐานใน จ.สมุทรสาคร และ จ. เชียงใหม่

ทั้งนี้ ประชาชนควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น