xs
xsm
sm
md
lg

ทำเนียบฯ ปรับรูปแบบจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ รับ New Normal

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 ณ ทำเนียบรัฐบาล ในปีนี้ จัดรูปแบบ New Normal เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และให้สอดคล้องกับมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเปิดห้องทำงานพร้อมนำหลานๆ ซึ่งเป็นตัวแทนเด็กเยี่ยมชมห้องทำงาน พร้อมพานั่งเก้าอี้นายกฯ ด้วยตนเอง ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล จากนั้นจะร่วมสนทนากับตัวแทนเยาวชน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนของรัฐบาล รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจด้วย โดยเผยแพร่ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์ ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 ระหว่างเวลา 10.00-11.30 น.

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยอีกว่า นอกจากช่วงเวลา "นายกรัฐมนตรีพูดคุยกับเยาวชน" แล้ว ยังมีสาระเกี่ยวกับงานวันเด็กที่น่าสนใจ อาทิ การนำเสนอคลิปแสดงศักยภาพและความสามารถของเยาวชนที่หลากหลาย ภายใต้ แนวคิด "The Future is You" และ "From all walks of life" การบรรเลงเพลงโดยวง Thai Youth Orchestra สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร นิทานคุณธรรม การ์ตูนชุดสังวรธรรม รวมทั้งผลงานของกระทรวงและหน่วยงานต่างๆ สำหรับของขวัญวันเด็ก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะได้กระจายส่งมอบให้กับเด็กและเยาวชนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างๆ จังหวัด ในนามของขวัญวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีด้วย

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจที่จะร่วมในรายการ "นายกรัฐมนตรีพูดคุยกับเยาวชน" ซึ่งจะเป็นพื้นที่เปิดและเวทีสำหรับน้องๆ ผู้แทนเยาวชน ที่จะร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับในประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม เพราะนายกรัฐมนตรีเชื่อในพลังของเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ รวมทั้งจะเผยถึงแนวคิดสำคัญของคำขวัญวันเด็กปี 2564 "เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดี มีคุณธรรม"