xs
xsm
sm
md
lg

“วรงค์”ยื่นหนังสือร้อง รมว.ศธ.ขวางกลุ่มการเมืองใช้สถานศึกษาเป็นเครื่องมือล้มสถาบัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้ากลุ่มไทยภักดี เดินทางมาที่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อยื่นหนังสือถึง นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีวาการศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันการเข้ามาแทรกแซงโรงเรียนและสถานศึกษา เพื่อใช้ครูและนักเรียนเป็นเครื่องมือทางการเมืองในการทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อป้องกันนักเรียนตกเป็นเหยื่อทางการเมืองและถูกดำเนินคดีตามมาตรา 112