xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ เมืองนนท์ลงนามประกาศมาตรการควบคุมโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดนนทบุรี ลงนามในประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง มาตรการพึงปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 8 : การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อที่มาจากพื้นที่ภายนอกจังหวัด โดยขอความร่วมมือภาคประชาชนให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ หมั่นล้างมือ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม หากจำเป็นต้องเดินทางไปใช้บริการตามสถานที่ต่างๆ ต้องลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน "ไทยชนะ"

ขณะเดียวกัน ขอความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนงดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของประชาชน ขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชนพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องเดินทางไป-กลับ หรือมีที่พักอยู่ จ.สมุทรสาคร เปลี่ยนการทำงานเป็น Work From Home ส่วนสถานประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าวขอความร่วมมือห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว

สำหรับผู้ที่เคยเข้าไปบริเวณตลาดกุ้ง และหอพักศรีเมือง จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา ให้รายงานตัว ณ โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งในจังหวัดนนทบุรี และเข้ารับการกักตัวในสถานที่กักตัวของจังหวัดเป็นเวลา 14 วัน โยไม่เสียค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้ ผู้ที่เดินทางมาจาก จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา ให้สังเกตอาการที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน หากมีอาการผิดปกติให้ไปตรงที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะร้านอาหาร ตลาด โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ โรงงาน สถานศึกษา ให้เข้มงวดในการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าไปใช้บริการทุกคน และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เช่นเดียวกับสถานประกอบการ สถานที่ประกอบกิจกรรมทุกแห่ง ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด

ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังและควบคุมโรค ให้ออกตรวจสถานประกอบการ สถานที่ประกอบกิจกรรมและสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคตามอำนาจหน้าที่ โดยเน้นการตรวจเชิงรุกในทุกพื้นที่เสี่ยงและบุคคลที่มาจากพื้นที่เสี่ยง