xs
xsm
sm
md
lg

พาณิชย์สั่งคุมเข้มราคาหน้ากากอนามัย ห้ามเกินชิ้นละ 2.50 บาท

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าหน้ากากอนามัยอย่างเข้มงวด โดยราคาขายปลีกที่กำหนดสำหรับหน้ากากอนามัยที่ผลิตภายในประเทศ จะต้องจำหน่ายไม่เกินราคาชิ้นละ 2.50 บาท นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในส่วนของสายด่วน 1569 เพื่อรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน โดยจะมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

ทั้งนี้ สินค้าหน้ากากอนามัยถือเป็นสินค้าควบคุม หากมีการจำหน่ายในราคาเกินกว่าที่กำหนด จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ตาม ประชาชนสามารถใช้หน้ากากผ้า หรือหน้ากากทางเลือกได้ ไม่จำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์เท่านั้น หลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ชุมชน ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขเพื่อป้องกันตนเอง