xs
xsm
sm
md
lg

สวนดุสิตโพลเผย ปี 2020 คนไทยใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจำนวน 1,135 คน จากทั่วประเทศ (สำรวจทางออนไลน์) เรื่อง "การดูแลสุขภาพของคนไทยในปี 2020"

การดูแลสุขภาพของคนไทยในปี 2020


อันดับ 1 ร้อยละ 68.10 ระบุ ดูแลมากขึ้น
อันดับ 2 ร้อยละ 28.90 ระบุ ดูแลเหมือนเดิม
อันดับ 3 ร้อยละ 3.00 ระบุ ดูแลน้อยลง


ความวิตกกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของคนไทยในปี 2020

อันดับ 1 ร้อยละ 67.75 ระบุ เพิ่มมากขึ้น
อันดับ 2 ร้อยละ 28.02 ระบุ เหมือนเดิม
อันดับ 3 ร้อยละ 4.23 ระบุ ลดลง


ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของคนไทยในปี 2020

อันดับ 1 ร้อยละ 59.38 ระบุ เพิ่มมากขึ้น
อันดับ 2 ร้อยละ 37.97 ระบุ เหมือนเดิม
อันดับ 3 ร้อยละ 2.65 ระบุ ลดลง


5 อันดับสิ่งที่คนไทยดูแลสุขภาพเป็นพิเศษในปี 2020

อันดับ 1 ร้อยละ 89.48 ระบุ การป้องกันตัวเองจากโควิด-19
อันดับ 2 ร้อยละ 68.52 ระบุ อาหารการกิน
อันดับ 3 ร้อยละ 62.33 ระบุ การออกกำลังกาย
อันดับ 4 ร้อยละ 52.08 ระบุ ซื้ออาหารเสริมรับประทาน
อันดับ 5 ร้อยละ 47.83 ระบุ การป้องกันตัวเองจากฝุ่น PM 2.5


ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสุขภาพที่คนไทยสนใจ/อยากรู้เพิ่มเติม

อันดับ 1 ร้อยละ 71.98 ระบุ เทคนิคในการดูแลสุขภาพตนเอง
อันดับ 2 ร้อยละ 69.69 ระบุ การป้องกันโควิด-19
อันดับ 3 ร้อยละ 62.56 ระบุ วิธีการป้องกันโรคต่างๆ
อันดับ 4 ร้อยละ 53.39 ระบุ การนอนหลับอย่างมีคุณภาพ
อันดับ 5 ร้อยละ 46.34 ระบุ การดูแลสุขภาพจิต