xs
xsm
sm
md
lg

ดุสิตโพล มองเลือก อบจ.ไม่มีมานาน สิ่งที่ได้รับและจุดเด่นคือได้ใช้สิทธิ จุดด้อยมีทุจริต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สวนดุสิตโพล สำรวจการเลือกตั้ง อบจ. ส่วนใหญ่มองไม่ได้มีมานาน สิ่งที่ได้รับคือ การได้ไปใช้สิทธิ สิ่งถือว่าเป็นจุดเด่น แต่มองจุดด้อยคือ การทุจริต

วันนี้ (27 ธ.ค.) หลังการเลือกตั้ง อบจ. เสร็จสิ้นลง หลายคนต่างลุ้นผลการนับคะแนนการเลือกตั้ง ซึ่งมีทั้งนักการเมืองหน้าเก่าและหน้าใหม่ที่ได้รับโอกาสให้เข้ามาทำหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นและดูแลประชาชนโดยตรง เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล”มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง อบจ.ทั่วประเทศ เรื่อง สิ่งที่ประชาชนได้รับจากการเลือกตั้ง อบจ. ปี 2563 กรณี “การเลือกตั้ง อบจ. ปี 2563” จำนวนทั้งสิ้น 1,135 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2563 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไรกับการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้
อันดับ 1เป็นการเลือกตั้งที่ไม่ได้มีมานาน 68.40%
อันดับ 2การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นรากฐานของการเมืองระดับชาติ 58.44%
อันดับ 3มีการแข่งขันสูงในหลายพื้นที่48.20%
อันดับ 4มีผู้สมัครอิสระ/คนรุ่นใหม่จำนวนมาก 41.83%
อันดับ 5สามารถคาดเดาผลการเลือกตั้งในเขตของตนเองได้ 39.32%

2. สิ่งที่ได้รับจากการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ คือ
อันดับ 1ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 81.11%
อันดับ 2ได้เลือกคนที่อยากให้มาบริหารจังหวัด 62.31%
อันดับ 3ได้แสดงออกตามระบอบประชาธิปไตย 60.19%
อันดับ 4ได้รักษาสิทธิทางการเมืองของตนเอง58.34%
อันดับ 5คนรุ่นใหม่ ผู้สมัครอิสระ ลงเล่นการเมืองท้องถิ่นมากขึ้น 34.07%

3. “จุดเด่น” ของการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ คือ
อันดับ 1เปิดโอกาสให้คนไทยได้ไปเลือกตั้งท้องถิ่น 81.79%
อันดับ 2มีนักการเมือง คนดัง/คนมีชื่อเสียงลงมาเล่นการเมืองท้องถิ่นมากขึ้น 47.89%
อันดับ 3คนรุ่นใหม่ลงสมัครมากขึ้น 45.02%
อันดับ 4การขยายเวลาในการใช้สิทธิ์ถึง 17.00 น.42.42%
อันดับ 5มีการทำป้ายหาเสียงด้วยนโยบาย/คำขวัญ บรรทัดเดียว25.47%

4. “จุดด้อย” ของการเลือกตั้ง อบจ.ครั้งนี้ คือ
อันดับ 1มีการทุจริต 53.65%
อันดับ 2ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า48.48%
อันดับ 3การประชาสัมพันธ์เรื่องการเลือกตั้งในสื่อต่าง ๆ ค่อนข้างน้อย 42.69%
อันดับ 4บางพื้นที่เดินทางไปเลือกตั้งไม่สะดวก เพราะสถานการณ์โควิด-19, น้ำท่วม39.13%
อันดับ 5ป้ายหาเสียงระหว่าง นายก อบจ. และ ส.อบจ. แยกไม่ชัดเจน37.97%


กำลังโหลดความคิดเห็น