xs
xsm
sm
md
lg

กรมราชทัณฑ์แจงกรณีพักโทษ “ณัฐวุฒิ” ชี้เป็นนักโทษมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวถึงกรณีการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ ที่มีรายชื่อของนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ อดีตแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ที่ได้รับการพักโทษในครั้งนี้ด้วย ว่าเป็นการได้รับสิทธิพิเศษหรือไม่นั้น

กรมราชทัณฑ์ขอชี้แจงว่า โครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษนักโทษเด็ดขาดที่มีโทษระยะสั้น เป็นโครงการสำหรับพักการลงโทษนักโทษชั้นกลางขึ้นไป ที่ได้รับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกำหนดโทษ และเหลือโทษที่ต้องได้รับต่อไปไม่เกิน 5 ปี ซึ่งปัจจุบันนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีมาก โดยถูกจำคุกจากคดีเป็นผู้สนับสนุนความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ โดยใช้กำลังประทุษร้ายฯ ซึ่งมีกำหนดโทษตามคำพิพากษา 2 ปี 8 เดือน และภายหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษ ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 รอบที่ 1 คงเหลือโทษจำคุกครั้งหลังสุด 2 ปี 1 เดือน 18 วัน เมื่อหักวันต้องโทษจำคุกมาแล้ว จึงเหลือโทษจำคุกอีก 12 เดือน ซึ่งถือเป็นนักโทษที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ ที่นอกจากนายณัฐวุฒิแล้ว ยังมีนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับความเห็นชอบพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรง พิการ หรืออายุ 70 ปีขึ้นไป และโครงการกำลังใจในพระดำริฯ ที่ถูกนำรายชื่อเข้าประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษ ในวันนี้ (17 ธ.ค. 63) จำนวนรวม 76 ราย ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์ที่นักโทษทุกคนจะได้รับอยู่แล้ว
นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การดำเนินการพิจารณาเพื่อพักการลงโทษ ดังกล่าว นอกจากพิจารณาจากคุณสมบัตินักโทษที่เข้าเกณฑ์แล้ว รายชื่อทั้งหมดได้ถูกพิจารณาโดยคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย

การพักการลงโทษ ซึ่งประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เป็นคณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณารายชื่อผู้ต้องราชทัณฑ์จากทั่วประเทศ โดยการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษนั้น หากคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยการพักการลงโทษให้ความเห็นชอบแล้ว จะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอีกชั้นหนึ่ง จึงจะถือว่าได้รับการพักการลงโทษ