xs
xsm
sm
md
lg

รมว.พณ.กดปุ่มจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ชาวสวนยางฯ ปีที่ 2

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธาน Kick off หรือกดปุ่มจ่ายโอนเงินส่วนต่างประกันรายได้ชาวสวนยางพารา ปีที่ 2 ให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง ที่ถือบัตรสีเขียวหรือผู้มีเอกสารสิทธิ และที่ถือบัตรสีชมพู หรือเกษตรกรกลุ่มด้อยโอกาสที่แจ้งปลูก รวมทั้งสิ้นกว่า 1.3 ล้านรายทั่วประเทศ

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ ระบุว่า โครงการประกันรายได้ เกิดจากนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้หลักประกันความมั่นคงทางอาชีพแก่เกษตรกร