xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.เผยยังมีสถานการณ์น้ำท่วมขัง 5 จังหวัดภาคใต้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก และวาตภัย ในพื้นที่ภาคใต้ 11 จังหวัด 101 อำเภอ 584 ตำบล 4,220 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 689,792 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 30 ราย

ทั้งนี้ ปัจจุบันยังมีสถานการณ์น้ำท่วมขังใน 5 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง และสงขลา ระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด โดย ปภ.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย จัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย สำหรับผู้เสียชีวิต ทางจังหวัดได้ให้การช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตตามระเบียบแล้ว