xs
xsm
sm
md
lg

Education First จัดอันดับทักษะภาษาอังกฤษปี 63 ไทยเกือบรั้งท้ายอาเซียน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เว็บไซต์ EF หรือ Education First จัดอันดับเกี่ยวกับทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ Global Ranking of Countries and Regions พบว่า ประเทศไทย ถูกจัดอยู่อันดับที่ 89 จาก 100 ประเทศทั่วโลก ที่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับต่ำมาก หรือ very low และเป็นอันดับท้ายๆ ของกลุ่มประเทศอาเซียน

ทั้งนี้ ประเทศในกลุ่มอาเซียนนั้น สิงคโปร์ อยู่ในอันดับที่ 10 , ฟิลิปปินส์อันดับที่ 27 , มาเลเซียอันดับที่ 30 , เวียดนามอันดับที่ 65 , อินโดนีเซีย อันดับที่ 74 , กัมพูชาอันดับที่ 84 และเมียนมาอยู่ในอันดับที่ 93 ซึ่งปี 2011 ประเทศไทย เคยอยู่อันดับที่ 42 และปี 2012 ไทยอยู่อันดับที่ 53 ปี 2019 อยู่อันดับที่ 74 แต่ปี 2563 ประเทศไทย ตกลงมาอยู่อันดับที่ 89