xs
xsm
sm
md
lg

“ม.จ.จุลเจิม”เผย ร.10 พระราชทานที่ดินให้สวนสุนันทา-สวนดุสิต 97 ไร่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ม.จ.จุลเจิม ยุคล โพสต์เฟซบุ๊ก “จุลเจิม ยุคล”ระบุว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระมหากรุณาพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย
บริเวณถนนราชวิถี เขตดุสิต ให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่มหาวิทยาลัยสองแห่ง
ประกอบด้วย

-มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ๖๐ ไร่ ๑ งาน ๘๐ ตารางวา
-มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ๓๗ ไร่ ๑ งาน ๑๐ ตารางวา

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของเยาวชนของชาติ

เพราะฉะนั้นข่าวลือข่าวเล่าอ้างว่า ด้านลบควรจบกันได้แล้ว

ที่สำคัญคณาจารย์และนักศึกษาของทั้งสองมหาวิทยาลัยทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคต พึงสำเหนียกตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ ในครั้งนี้เป็นที่ยิ่ง
ด้วยความจงรักภักดีเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม พร้อมปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้เป็นที่เทิดทูนของปวงชนชาวไทยตลอดกาลนาน
เพื่อสนองในพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้ในครั้งนี้

ม.จ. จุลเจิม ยุคล
นิสิต นักศึกษา ทั้งในอดีต และปัจจุบัน รวมถึง คณาจารย์ครูบาอาจารย์ ของทั้งสองมหาวิทยาลัย เลิกชู สามนิ้วกันได้แล้วครับ ความจริงได้กระจ่างออกมาแล้ว เลือกทางเดินกันเองเถิดครับ ว่าใครทำเพื่อตัวเอง ทำลายล้างทุกอย่างเพื่อตัวเองและที่พรรคพวกต้องการ หรือใครทำเพื่อประโยชน์สูงสุดให้กับมหาวิทยาลัยของท่าน และประเทศชาติ อันเป็นที่รักของเรา