xs
xsm
sm
md
lg

“ในหลวง” พระราชทานโฉนดที่ดินให้ “มรภ.สวนสุนันทา-สวนดุสิต”

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย ให้ มรภ.สวนสุนันทา เนื้อที่ 60 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา - มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เนื้อที่ 37 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา ในวันที่ 22 พ.ย. 63 นี้ เวลา 18.00 น.

วันนี้ (20 พ.ย. 2563) มีการเผยแพร่หนังสือ หน่วยราชการในพระองค์ 904 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จฯออกพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ท่าน พร้อมด้วย ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าร่วมในพิธีพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธย ในวันอาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินในสังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดังนี้

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดินฯ เนื้อที่ 60 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโฉนดที่ดินฯ เนื้อที่ 37 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต
ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ฯ ปฏิบัติราชการแทน ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กำลังโหลดความคิดเห็น...