xs
xsm
sm
md
lg

"บิ๊กป้อม"สั่งพัฒนาศักยภาพการกีฬาควบคู่มาตรการป้องกันโควิด-19

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ โดยที่ประชุมวันนี้ รับทราบประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้านการแข่งขันกีฬาแบบมีผู้ชม ประเภทสนามกีฬากลางแจ้งที่มีการเชียร์เสียงดัง ให้จำกัดจำนวนผู้ชมได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของความจุสนาม กรณีเชียร์ไม่เสียงดัง ไม่เกินร้อยละ 70 ของความจุสนาม

สำหรับกีฬาในร่มที่เชียร์เสียงดัง ให้จำกัดจำนวนผู้ชมได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของความจุสนาม เชียร์ไม่เสียงดัง ไม่เกินร้อยละ 50 ของความจุสนาม ผู้ชมการแข่งขันต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ปฏิบัติตามการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร รวมถึงรับทราบ (ร่าง) คู่มือปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรน กิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ การแข่งขันกีฬาประเภทมหกรรมกีฬาในประเทศขนาดใหญ่และขนาดเล็ก

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (พ.ศ.2565-2570) และการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดย พล.อ.ประวิตร กำชับให้คณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ และการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กำกับขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนงานอย่างเคร่งครัด เน้นย้ำคณะทำงานที่แต่งตั้งแล้วเร่งติดตามการดำเนินงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกัน สั่งการให้สมาคมกีฬาทุกประเภทเร่งฝึกซ้อมนักกีฬาของตน ควบคู่กับการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาพัฒนาศักยภาพ เพื่อเตรียมแข่งขันกีฬารายการต่างๆ ให้ได้ผลงานที่เป็นเลิศ และต้องปฏิบัติตามคู่มือผ่อนปรนป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ประกาศใช้แล้วอย่างจริงจังด้วย