xs
xsm
sm
md
lg

“ศรีสุวรรณ”นำสหภาพ พนง.ร้องนายกฯ เปลี่ยนรักษาการ DD การบินไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
วันนี้ เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนฯ ทำเนียบรัฐบาล นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้นำสมาชิกสหภาพพนักงานการบินไทย มาร้องเรียนต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อยื่นข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแผนฟื้นฟูบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ตามคำสั่งศาล เนื่องจากคณะจัดทำแผนฟื้นฟูกำลังจะผ่าตัด-รื้อโครงสร้างบริษัทการบินไทยแบบยกเครื่องใหญ่ โดยจะแยกหน่วยธุรกิจต่างๆออกมาเป็นบริษัทลูกซึ่งจะไม่เป็นผลดีต่อบริษัทแต่อย่างใด

ทั้งนี้ จากกระแสข่าวในสื่อต่างๆ ที่กล่าวถึงการทำแผนฟื้นฟูกิจการบริษัทการบินไทยฯ โดยการแยกขายหน่วยงานธุรกิจต่างๆของบริษัทการบินไทยฯ แล้วให้บริษัทการบินไทยฯเป็นโฮลดิ้งคอมปะนี ในมุมมองของเจ้าหนี้ไม่เป็นผลดีต่อเจ้าหนี้ และพนักงานฯ เนื่องจากขณะที่บริษัทการบินไทยฯ ได้ขอยื่นฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง ศาลได้พิจารณาให้บริษัททำการฟื้นฟูกิจการโดยพิจารณาถึงการสามารถในการดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างต่อเนื่อง. เพื่อที่จะทำผลกำไรมาใช้คืนหนี้สินให้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย การขายหน่วยธุรกิจของบริษัทการบินไทยฯ จะทำให้บริษัทไม่มีทรัพย์สินเหลือเท่ากับวันที่ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางและเมื่อเป็นโฮลดิ้งคอมปะนี ทรัพย์สินส่วนใหญ่ถูกขายออกไปและทำให้บริษัทการบินไทยฯ จะไม่สามารถทำการฟื้นฟูกิจการได้ในลักษณะองค์รวมแบบเดิมที่เคยดำเนินธุรกิจมา(going concern)

วิธีการที่บริษัทการบินไทยจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปอย่างต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพคือ การลดขนาดองค์กรลงโดยความสมัครใจ รวมทั้งตัดตำแหน่งผู้บริหารระดับ EVP ให้เหลือน้อยที่สุด และสัมพันธ์กับงานที่จะเหลืออยู่ รวมทั้งการเริ่มดำเนินธุรกิจกิจการบินโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ได้เงินสดหมุนเวียนจากกำไรของธุรกิจมาใช้ในการดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ สหภาพแรงงานพนักงานบริษัทการบินไทย ขอเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เนื่องจากบริษัทการบินไทยฯ ในช่วงวิกฤตินี้ต้องการผู้บริหารที่มีความสามารถ และมีธรรมาภิบาลที่จะสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าปัจจุบัน และขอเรียกร้องให้สหภาพแรงงานพนักงานบริษัทการบินไทย ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำแผนฟื้นฟูกิจการ และบริหารแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองแรงงาน และเป็นแม่แบบสำหรับรัฐบาลในการดูแลปัญหาการว่างงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ทั้งนี้ สหภาพพนักงานบริษัทการบินไทย ได้แสดงจุดยืนมาโดยตลอดว่าแม้ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) การปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์กร การเพิ่มรายได้ การลดค่าใช้จ่าย การกำจัดอิทธิพลทางการเมือง ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ รวมถึงการลดขนาดขององค์กร ต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและด้วยความสมัครใจของพนักงาน ซึ่งเรื่องดังกล่าวนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี ต้องรับรู้ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูเพื่อส่งศาลต่อไป