xs
xsm
sm
md
lg

PEA วอนปล่อยโคมลอยวันลอยกระทงให้พ้นแนวสายไฟฟ้าแรงสูง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ระบุถึงช่วงเทศกาลลอยกระทง หรือประเพณีเดือนยี่เป็ง ที่จะมีการปล่อยโคมลอยกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้กระแสไฟฟ้าขัดข้องหรือไฟฟ้าดับ เนื่องจากโคมลอยไปติดค้างบนสายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งอุปกรณ์หรือวัสดุที่ใช้สำหรับการผลิตโคมส่วนใหญ่ใช้ลวดโลหะหรือวัสดุดัดแปลงจากโลหะ ซึ่งเป็นสื่อนำ ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องและกระแสไฟฟ้าดับได้นั้น ขอความร่วมมือประชาชนปล่อยโคมลอยให้ห่างจากแนวสายไฟฟ้าแรงสูง และให้สังเกตทิศทางลมว่าโคมลอยจะลอยไปในทิศทางใด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารบ้านเรือน สายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าเป็นสำคัญ ซึ่งหากปล่อยโคมลอยโดยขาดความระมัดระวัง นอกจากจะทำให้เกิดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง หรือไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างแล้ว หากโคมลอยตกบนพื้นหรือหลังคาบ้านอาจทำให้เกิดอัคคีภัยได้