xs
xsm
sm
md
lg

"องอาจ" พอใจภาพรวมอภิปรายประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ เรียบร้อยดี

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้า และประธาน ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า รู้สึกพอใจภาพรวมการอภิปรายประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญ ในช่วง 2 วัน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมาชิกรัฐสภาได้อภิปรายแสดงจุดยืน ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่หลากหลาย เพื่อช่วยกันหาทางออกของบ้านเมือง โดยนายกรัฐมนตรีควรนำความคิดเห็นและข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของบ้านเมืองต่อไป โดยเฉพาะข้อเสนอของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่เสนอให้มีคณะกรรมการ 7 ฝ่าย หรือคณะกรรมการสมานฉันท์ในการนำปัญหาข้อเรียกร้อง ความคิดเห็นเพื่อแสวงหาจุดร่วมสงวนจุดต่างสร้างฉันทามติให้เกิดการยอมรับร่วมกันได้