xs
xsm
sm
md
lg

ศาลให้ประกัน"ไผ่ ดาวดิน-แอมมี่"พร้อมพวก 19 คน ตั้งเงื่อนไขห้ามป่วน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากกรณีที่พนักงานสอบสวน สน.สำราญราษฎร์ ยื่นคำร้องฝากขังผู้ต้องหา 19 ราย เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 จากกรณีร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ประกอบด้วย นายวชิรวิชญ์ ลิมป์ธนวงศ์ ผู้ต้องหาที่ 1 นายปริญญ์ รอดระหงษ์ ผู้ต้องหาที่ 2 นายปวริศ แย้มยิ่ง ผู้ต้องหาที่ 3 นายฐิติสรรค์ ญาณวิกร ผู้ต้องหาที่ 4 นายไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธุ์ (แอมมี่ The Bottom Blues) ผู้ต้องหาที่ 5 นายวันชัย สุธงสา ผู้ต้องหาที่ 6 น.ส.วรางคณา แสนอุบล ผู้ต้องหาที่ 7 นายนันทพงศ์ ปานมาศ ผู้ต้องหาที่ 8 นายทวีชัย มีมุ่งธรรม ผู้ต้องหาที่ 9 นายเมยาวัฒน์ บึงมุม ผู้ต้องหาที่ 10

นายธนกฤต สุขสมวงศ์ ผู้ต้องหาที่ 11 นางเพ็ญศรี เจริญเณรรักษา ผู้ต้องหาที่ 12 น.ส.อภิชญา เพิ่มพงษ์พิพัฒน์ ผู้ต้องหาที่ 13 นายมุสิก ผิวอ่อน ผู้ต้องหาที่ 14 นายภักดี ศรีรัตอำไพ ผู้ต้องหาที่ 15 นายนวพล ต้นงาม ผู้ต้องหาที่ 16 นายกิตติภูมิ ทะสา ผู้ต้องหาที่ 17 นายทรงพล สนธิรักษ์ ผู้ต้องหาที่ 18 และนายจิรวัฒน์ รูปใหญ่ ผู้ต้องหาที่ 19 ซึ่งเป็นชุดที่ถูกจับกุมพร้อมนายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน โดยไม่ได้รับการประกันตัวนั้น

วันนี้ (19 ต.ค.) ศาลแขวงดุสิตได้อ่นาคำสั่งศาลอุทธรณ์ โดยศาลฯ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ผู้ต้องหาที่ 1, 3, 6-10, 13, 16-19 กำลังอยู่ในระหว่างศึกษา ส่วนผู้ต้องหาที่ 2,4-5, 14-15 ประกอบอาชีพเป็นกิจะลักษณะ ส่วนผู้ต้องหาที่ 11-12 อายุมากและมีโรคประจำตัว ประกอบกับผู้ต้องหาทั้ง 19 คน มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง จึงอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาทั้งหมดในระหว่างสอบสวน โดยตีราคาประกันคนละ 2 หมื่นบาท พร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามผู้ต้องหาทั้ง 19 คน ไปกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง หรือกระทำการลักษณะที่ละเมิดต่อกฎหมาย และให้ผู้ต้องหาทั้ง 19 คน มารายงานตัวต่อศาลแขวงดุสิตซึ่งเป็นศาลชั้นต้น 2 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง ตามวัน-เวลาที่ศาลชั้นต้นเห็นสมควรกำหนด

ทั้งนี้ หากมีพฤติการณ์ว่าผู้ต้องหารายใดกระทำผิดเงื่อนไขข้างต้น หรือจะหลบหนี หรือจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น ก็ให้ศาลชั้นต้นสั่งเพิกถอนประกันตัวผู้ต้องหานั้นทันที