xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เตรียมประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจฯ 9 โมงครึ่งนี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (19 ต.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล ในเวลา 09.30 น.

ส่วนนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ในเวลา 10.00 น.

ส่วนนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี จะกล่าวปาฐกถา "การพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย" ในการประชุมสมาพันธ์หอการค้าไทย-จีน และสมาคมธุรกิจต่างๆ ในเวลา 10.00 น. ที่หอประชุมใหญ่ กวางหวาถัง ชั้น 9 อาคารไทย ซี.ซี. ถนนสาทรใต้ เขตสาทร