xs
xsm
sm
md
lg

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เข้าพบ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช หารือปรับปรุงแผนปฎิรูปปท.ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงานและมนุษย์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคณะกรรมการฯ ได้เข้าพบ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปทั้งสี่ด้านที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคณะกรรมการฯ ได้เข้าพบ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 30 ก.ย. ณ ห้องราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นการปฏิรูปทั้งสี่ด้านที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ

ซึ่งมีเป้าหมายในการพัฒนาคนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนแข็งแรง หลังจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดประชุมเพื่อนำเสนอบริบทการพัฒนา กรอบแนวคิด และประเด็นการปฏิรูปในชุดคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ใน 4 ด้าน คือ วัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การกำหนดมาตรการทางภาษี จะเป็นเครื่องมือของรัฐที่สำคัญเพื่อจูงใจให้เกิดการดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ รวมถึงการปรับระบบการเรียนการสอน สร้างเด็กให้มีศักยภาพทั้งด้านการเรียน และด้านกีฬา

ทั้งนี้มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และนักศึกษา จำนวน 600 กว่าคน เข้าร่วมประชุมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแผนการปฏิรูปดังกล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น...