xs
xsm
sm
md
lg

โปรดเกล้าฯ ให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดร เนื่องในวันปิยมหาราช

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันที่ 23 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดร พระบรมมหาราชวัง เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึง 17.00 น.

ทั้งนี้ ขอได้โปรดแต่งกายสุภาพ สุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง