xs
xsm
sm
md
lg

เปิดกำหนดการให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในวันสำคัญ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ตามที่วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันปิยมหาราช สำนักพระราชวัง ขอแจ้งการเข้าชม ดังนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ได้ทางประตูวิเศษไชยศรี ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00 น. และเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดร ได้ทางประตูสวัสดิโสภา ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โปรดแต่งกายสุภาพ สุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส์ สุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่ง

ทั้งนี้ กำหนดการเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช ในปราสาทพระเทพบิดร ในวันสำคัญ ดังนี้

วันที่ 6 เมษายน วันจักรี
วันที่ 13-15 เมษายน เทศกาลวันสงกรานต์
วันที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันที่ 28 กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
วันที่ 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
กำลังโหลดความคิดเห็น...