xs
xsm
sm
md
lg

กก.บห.นร.เทพศิรินทร์ค้าน จนท.ใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุม จี้ปล่อยตัว ปชช.-เยาวชนที่ถูกจับกุม

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

คณะกรรมการบริหารนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ ปีการศึกษา 2563 ออกแถลงการณ์ เรื่อง ไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุม ซึ่งมีผู้ชุมนุมเป็นประชาชน เยาวชน และนักเรียน โดยระบุว่า

จากกรณีที่นายกรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 04.00 น. เป็นต้นไป จนเป็นผลให้เกิดการสลายการชุมนุมและจับกุมผู้เข้าร่วมการชุมนุมรวมถึงแกนนำของการชุมนุมนั้น ในการชุมนุมของคณะราษฎรในช่วงเย็นของวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ได้มีประชาชน เยาวชน และนักเรียนเทพศิรินทร์ที่เข้าร่วมการชุมนุมอย่างสันติ ปราศจากการใช้ความรุนแรง รวมถึงไม่ได้มีความพยายามที่จะสร้างความปั่นป่วน วุ่นวาย หรือก่อความไม่สงบเรียบร้อย แต่กลับมีการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่รัฐในการบุกสลายการชุมนุมในช่วงค่ำ ทำให้ผู้ชุมนุมซึ่งมีประชาชน เยาวชน และนักเรียนเทพศิรินทร์ ที่หลบหนีการสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่รัฐ จนทำให้เกิดอุบัติเหตุและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก

คณะกรรมการบริหารนักเรียนเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความพยายามใช้อำนาจรัฐในการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน เยาวชน และนักเรียน อย่างเกินสัดส่วนและผิดวัตถุประสงค์อย่างมาก

พวกเราในฐานะนักเรียนเทพศิรินทร์ ยึดถือพุทธสุภาษิตที่ว่า " น สิยา โลกวฑฺฒโน ไม่ควรเป็นคนรกโลก" การชุมนุมดังกล่าวเป็นการเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพของประชาชนตามวิถีประชาธิปไตย เป็นสำนึกของพลโลก นักเรียนเทพศิรินทร์พึงรู้เถิดว่า นักเรียนเองก็คือประชาชนผู้มีสิทธิ เสรีภาพ ดังนั้นในการทำหน้าที่ของประชาชน คณะกรรมการบริหารนักเรียน ขอเรียกร้องให้มีการดำเนินการปล่อยตัวประชาชนและเยาวชนที่ถูกจับกุมจากการเข้าสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่รัฐและจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ เสรีภาพของประชาชน เยาวชน และนักเรียนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยที่ชุมนุมโดยสันติ ขอให้ประชาชน นักเรียน ทุกภาคส่วนมีวิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร รวมถึงขอให้สื่อมวลชนทุกแขนงช่วยกันนำเสนอความเป็นจริงที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้าน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และสมบูรณ์แก่สังคม

ด้วยความเคารพในวิถีประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพของประชาชน เยาวชน และนักเรียน