xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่าฯ กทม.นำคณะติดตามสถานการณ์น้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออก

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ติดตามสถานการณ์น้ำ และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ที่ประตูระบายน้ำคลองแสนแสบตอนมีนบุรี เขตมีนบุรี ซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนักการระบายน้ำ และประตูระบายน้ำแสนแสบ-หนองจอก เขตหนองจอก ซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมชลประทาน ในส่วนของประตูระบายน้ำแสนแสบ-หนองจอก มีเครื่องสูบน้ำกำลังสูบ 3 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที จำนวน 20 เครื่อง ขณะนี้ได้เดินเครื่องสูบน้ำ จำนวน 5 เครื่อง เพื่อระบายน้ำจากคลองแสบแสบ ออกแม่น้ำบางปะกง ไหลลงสู่อ่าวไทย จากการตรวจสอบขณะนี้ระดับน้ำอยู่ที่ 1.24 เซนติเมตร โดยระดับน้ำสูงสุดไม่เกิน 1.30 เซนติเมตร ทั้งนี้ จะทดลองเดินเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมอีกเป็น 10 เครื่อง เพื่อเร่งระบายน้ำออก แต่ถ้าเกิดผลกระทบต่อประชาชน จะลงลงเหลือ 4-5 เครื่องตามเดิม

อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครได้ประสานกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน โดยมีการประชุมทุกวันจันทร์ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้รับผลกระทบจากน้ำฝนที่ลงมาจำนวนมาก พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย เราจึงหาแนวทางในการบริการจัดการน้ำ เพื่อป้องก้นไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน หรือส่งผลกระทบน้อยที่สุดทั้งพื้นที่ชั้นนอกและพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานคร

สำหรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน ได้มีฝนตกในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยปริมาณฝนสะสมมากกว่า 100 มิลลิเมตร และบางพื้นที่มีปริมาณฝนตกสะสมมากกว่า 200 มิลลิเมตร ซึ่งปริมาณฝนตกสะสมดังกล่าวกลายเป็นน้ำท่าที่อยู่ตามคูคลองและตามทุ่ง ประกอบกับพื้นที่ด้านตะวันออกส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำ ส่งผลให้น้ำตามคลองต่างๆ มีปริมาณมาก จึงทำให้มีบางพื้นที่น้ำเอ่อล้น เช่น คลองแสนแสบ บริเวณประตูระบายน้ำคลองแสนแสบตอนมีนบุรี และคลองประเวศบุรีรมย์ บริเวณประตูระบายน้ำคลองประเวศ-ลาดกระบัง ซึ่งทั้ง 2 แห่ง ระดับน้ำด้านนอกประตูระบายน้ำอยู่ในระดับเตือนภัย

โดยกรุงเทพมหานครได้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ โดยเร่งระบายน้ำในคลองแสนแสบให้ไปเข้าระบบอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว ส่วนคลองประเวศบุรีรมย์ได้ผันน้ำมาเข้าสถานีสูบน้ำพระโขนง เพื่อสูบน้ำไปลงแม่น้ำเจ้าพระยา อีกส่วนได้ระบายลงคลองทางด้านใต้ ซึ่งเป็นรอยต่อพื้นที่ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดสมุทรปราการ โดยกรมชลประทานได้สูบน้ำที่สถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ สถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร ส่งต่อไปยังสถานีสูบน้ำตามแนวถนนสุขุมวิทสายเก่า จังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นเร่งระบายน้ำออกไปลงสู่ทะเลบริเวณอ่าวไทยอีกทอดหนึ่ง

นอกจากนี้ ยังได้ประสานกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำร่วมกัน โดยทางด้านตอนบนบริเวณคลองหกวาสายล่าง ซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพมหานครกับจังหวัดปทุมธานี ขอให้ลดบานประตูระบายน้ำลง เพื่อจำกัดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงนี้ พร้อมทั้งขอให้เร่งสูบน้ำที่สถานีสูบน้ำแสนแสบตอนหนองจอก เพื่อระบายน้ำออกไปทางคลองบางขนาก เพื่อให้พื้นที่ด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครกลับเข้าสู่ภาวะปกติต่อไป ซึ่งปัจจุบันระดับน้ำในคลองต่างๆ ได้ลดระดับลงอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีอยู่ สำนักการระบายน้ำจึงได้ประสานกรมชลประทานอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการประชุมร่วมกันทุกสัปดาห์ เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และการบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีระบบ เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น