xs
xsm
sm
md
lg

ปลัดคลังสั่งหน่วยงานในสังกัดเตรียมแผนงานนำเสนอ รมว.คนใหม่

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัด เตรียมแผนงานและข้อมูลโครงการต่างๆ รวมถึงมาตรการที่นำเสนอในที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ศบศ.) เพื่อเสนอต่อนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งคาดว่าจะมีการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในช่วงวันที่ 14 – 15 ตุลาคมนี้