xs
xsm
sm
md
lg

พณ.ประกาศขึ้นทะเบียน"ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์-ส้มแม่สิน"เป็นสินค้าจีไอ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอ เพิ่มอีก 2 รายการ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ ซึ่งขึ้นทะเบียนทั้งข้าวเปลือก ข้าวกล้อง และข้าวขาว ที่แปรรูปมาจากข้าวหอมมะลิพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 ปลูกในฤดูนาปี  และส้มแม่สิน จ.สุโขทัย ส่งผลให้ปีงบประมาณ 2563 กรมฯ สามารถผลักดันการขึ้นทะเบียนสินค้าจีไอได้แล้ว 18 รายการ และปัจจุบันมีสินค้าจีไอไทยที่ขึ้นทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 134 รายการ สร้างมูลค่าการตลาดให้สินค้าชุมชนกว่า 5,378 ล้านบาท และยังมีคำขอจีไอไทยที่อยู่ระหว่างพิจารณาอีก 21 คำขอ

ทั้งนี้ หลังจากที่สินค้าเหล่านี้ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเดินหน้าผลักดันให้มีการจัดทำระบบควบคุมมาตรฐานสินค้าจีไอ เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า ตลอดจนส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์และช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้สินค้าจีไอไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และสร้างรายได้สู่ชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืนต่อไป