xs
xsm
sm
md
lg

“นันทิวัฒน์”ชี้ขบวนการ นศ.ในอดีตได้เครดิตจาก ปชช. -ไม่ให้นักการเมืองก้าวก่าย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก Nantiwat Samart ระบุว่า เด็กรุ่นใหม่กับการเมือง

เด็กๆ ในเมืองไทยถูกจัดเป็นกลุ่มที่ได้รับความเอ็นดู และปรารถนาดีเป็นพิเศษ ด้วยคำพูดที่ถูกสอนมาว่า เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า หรือ เด็กคืออนาคตของชาติ

ในอดีตคุณลักษณะของเด็กไทยคือ ความอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ เคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ เด็กจะไม่มีนิสัยก้าวร้าว

การชุมนุมทางการเมืองในอดีต ขบวนการนักศึกษาจะได้รับเครดิตจากประชาชน นักศึกษาจะระวังตัว ไม่ให้นักการเมืองเข้ามาก้าวก่าย แทรกแซงหรือชี้นำ เพื่อไม่ให้พลังบริสุทธิ์ของนักศึกษาตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่จะถูกครอบงำและแสวงประโยชน์


แต่ทุกวันนี้ มันกลับตรงกันข้าม ประเด็นความเคลื่อนไหว ข้อเรียกร้องของนักศึกษา เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับนักการเมือง 
การชุมนุมทางการเมือง คนมาชุมนุมจะมากหรือจะน้อย ไม่ใช่ประเด็น แต่การชุมนุม ต้องไม่ใช่การข่มขู่ คุกคาม การยั่วยุ การใช้ความรุนแรง มิเช่นนั้น การชุมนุมเหล่านั้นจะหมดความชอบธรรม