xs
xsm
sm
md
lg

ครม.เคาะเลือกตั้งท้องถิ่นภายใน ธ.ค.นี้ ประเเดิมสนามแรก อบจ.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้นำเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นมาพิจารณาร่วมกับคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วในเรื่องการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น แต่ที่ผ่านมามีเหตุผลและความจำเป็นทั้งเรื่องสถานการณ์โควิด-19 และเรื่องงบประมาณต่างๆ ที่ได้เตรียมการไว้ในระดับหนึ่ง โดยส่วนที่มีความพร้อมมากที่สุดวันนี้มติคณะรัฐมนตรีให้มีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ก่อน ภายในระยะเวลา 60 วัน คาดว่าเป็นภายในเดือนธันวาคมนี้ ส่วนการกำหนดช่วงเวลาต่างๆ เป็นเรื่องของ กกต. จะกำหนดเอง ส่วนการเลือกตั้งรูปแบบอื่น ปีหน้าก็จะทยอยดำเนินการต่อไป พร้อมการเตรียมงบประมาณปี 2564 ไว้ด้วย

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า อยากให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่ทุจริต และได้คนดีมาทำงานท้องถิ่นทั้ง 5 ประเภท ซึ่งหลังจากนี้ก็จะดูรูปแบบที่เหลืออยู่ ว่าจะทำอย่างไร แต่ก็ต้องมีการเลือกตั้งอยู่แล้ว ย้ำว่าขอให้ได้คนดี ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้