xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด ทส.เล็งบูรณาการสวนสัตว์สงขลา หากพบมูลสัตว์หายมีผลประโยชน์แฝง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ได้รับรายงานคำสั่งปรับเปลี่ยนหน้าที่บุคลากรจำนวน 4 คน ที่ลงนามโดย ผู้อำนวยการ องค์การสวนสัตว์ฯ แล้ว โดยเบื้องต้น นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้ตนสั่งการดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้ง 2 รายคือ นายสุริยา แสงพงค์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ถูกยิงเสียชีวิต และนายภูวดล สุวรรณะ หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์วิจัยและสุขภาพสัตว์ สวนสัตว์สงขลา ผู้ก่อเหตุ เพราะทั้ง 2 ราย เป็นบุคลากรของกระทรวงฯ

ส่วนมูลเหตุจูงใจ และการดำเนินดคีต่อจากนี้นั้น เป็นหน้าที่ของบอร์ดองค์การสวนสัตว์ฯ ที่ต้องดำเนินการต่อ และรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรมายังกระทรวงฯ

ทั้งนี้ หากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีมูลมาจากผลประโยชน์ หรือเกี่ยวข้องกับการที่สัตว์ในสวนสัตว์สงขลาหายบ่อยครั้ง ทางกระทรวงจะสั่งการให้มีการบูรณาการองค์การสวนสัตว์อย่างแน่นอน