xs
xsm
sm
md
lg

ปธ.วิปรัฐฯ แจงเลื่อนลงมติแก้ รธน. ชี้การพิจารณาวันนี้ เหมือนเป็นทางตัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล อภิปรายสรุปญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคร่วมรัฐบาล โดยเปรียบเทียบการพิจารณาทั่วไปที่มีความราบรื่น แต่การอภิปรายตลอด 2 วันที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาญัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญ มีถ้อยคำเสียดสี เนื่องจากความเห็นที่ต่างกัน และไม่ว่าจะไปที่ใดมีคำถามร่างรัฐธรรมนูญแก้ได้หรือไม่ แก้แล้วประชาชนได้อะไรบ้าง ซึ่งนายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย บอกว่าทุกฝ่ายต่างรักชาติบ้านเมือง แต่ทุกคนยังไม่มีโอกาสได้คุยกัน ไม่มีคณะกรรมาธิการร่วมที่จะได้เจอกัน

ทั้งนี้ หากมีการลงมติอย่างหนึ่งอย่างใดแล้วญัตติต้องตกไป เป็นเรื่องน่าเสียดาย แต่ถ้าช้าไปอีก 1 เดือน เป็นเรื่องที่คุ้มค่า โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อประเทศ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แต่อย่างไรก็ตาม ประเทศต้องปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งยืนยันว่า ร่างแก้ไขเพิ่มเติมจะไม่แตะตรงนี้

สำหรับการอภิปรายฯ วันนี้ เหมือนเป็นทางตัน หากเดินหน้าแล้วมีมติไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญจะทำอย่างไร ซึ่งหวังให้เห็นคล้อยตามกันคงเป็นไปไม่ได้ แต่หากได้พบปะหารือกันคงใช้เวลาไม่เกิน 30 วัน และจะกลับมาพิจารณาอีกครั้งในสมัยประชุมต่อไป