xs
xsm
sm
md
lg

กปน.เเจ้งน้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ซ.แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 33 และ 35

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องตัดบรรจบท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร ในถนนแจ้งวัฒนะ บริเวณระหว่างปากซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 33 กับซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 35 ในคืนวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 07.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในพื้นที่ดังนี้

-ถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่คลองประปา ถึงห้าแยกปากเกร็ด
-ถนนชัยพฤกษ์ ตั้งแต่สะพานพระราม 4 ถึงถนนราชพฤกษ์
-ถนนราชพฤกษ์ ตั้งแต่ทางหลวงหมายเลข 345 ถึงคลองบางบัวทอง

ทั้งนี้ การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมงประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android