xs
xsm
sm
md
lg

กปน.ซ่อมประตูระบายน้ำคลองขุดใหม่ ถ.พระราม 2 ส่งผลน้ำประปาอ่อน-ไม่ไหลคืนนี้

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องซ่อมประตูน้ำ บริเวณคลองขุดใหม่ ถนนพระรามที่ 2 คืนนี้ ตั้งแต่เวลา 22.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการส่งผลให้น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลในพื้นที่ดังต่อไปนี้

-ถนนพระรามที่ 2 ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่พระรามที่ 2 ซอย 73 ถึงซอย 87

-ถนนพระรามที่ 2 ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่พระรามที่ 2 ซอย 72 ถึงซอย 100

-ถนนบางกระดี่ ถนนแสมดำ ทั้งเส้น

ทั้งนี้ การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้งศูนย์บริการประชาชนโทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง