xs
xsm
sm
md
lg

กรมควบคุมโรคเตือน ปชช.ระวังโรคติดต่อจากยุงลายช่วงฤดูฝน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระมัดระวังโรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะในช่วงฤดูฝน โดยขอให้ประชาชนสำรวจพื้นที่ที่มีน้ำขัง และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งจะสามารถป้องกันได้ 3 โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา

สำหรับสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 15 กันยายน 2563 พบว่า มีผู้ป่วย 55,004 ราย เสียชีวิต 37 ราย สัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 2,159 ราย พบในกลุ่ม อายุ 5-14 ปี มากที่สุด

ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากรสูงสุด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ระยอง ชัยภูมิ นครราชสีมา และขอนแก่น ตามลำดับ

ขณะที่สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลาย พบผู้ป่วย 8,369 ราย สูงกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของหลายปีที่ผ่านมา พบกระจายอยู่ทั่วประเทศ แต่ไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา พบผู้ป่วย 127 ราย