xs
xsm
sm
md
lg

สสจ.บุรีรัมย์เตือน ปชช.ระวังไข้เลือดออกระบาด หลังพบป่วยแล้วกว่า 1.4 พันราย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประกาศเตือนประชาชนให้ระวังโรคไข้เลือดออกระบาด ในช่วงฤดูฝนนี้ หลังพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่แล้ว 1,429 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กนักเรียน อายุระหว่าง 10-14 ปี ที่มีแนวโน้มการระบาดเพิ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ กำชับสาธารณสุขอำเภอ อสม. และผู้นำชุมชน ให้ออกรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายในครัวเรือน โดยเน้นหลัก 3 เก็บ คือ เก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บขยะ เศษภาชนะที่อาจจะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ และเก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะให้มิดชิด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก