xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวบิดเบือน! รัฐบาลอนุญาตให้วัดใช้พื้นที่ของรัฐได้โดยไม่ต้องขออนุญาต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ชี้แจงว่า ตามที่มีการโพสต์และแชร์ข้อความในสื่อต่างๆ ถึงประเด็นเรื่อง รัฐบาลอนุญาตให้วัดใช้พื้นที่ของรัฐได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลบิดเบือน

จากกรณีที่มีการโพสต์ข้อความว่า อนุญาตให้วัด สำนักสงฆ์ หรือที่พักสงฆ์ ใช้พื้นที่ของรัฐฯ ได้ 15 ไร่นั้น ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากรัฐบาลไม่ได้มีนโยบายในการอนุญาตให้สำนักสงฆ์หรือ ที่พักสงฆ์ เข้าไปใช้พื้นที่ได้โดยตรง โดยเฉพาะพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ต้องได้รับการตรวจความเหมาะสม และพิจารณาอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน

โดยการขอใช้พื้นที่เพื่อสร้างวัด ดำเนินการภายใต้ พ.ร.บ.คณะสงฆ์ ปี พ.ศ. 2505 โดยการขอใช้ที่ราชการเพื่อการสร้างวัด สามารถทำได้เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ข้อเท็จจริง จากระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจสอบที่ดิน หนังสืออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ หรือกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ที่ขอขึ้นทะเบียนที่ดินเป็นสวนป่า พ.ศ. 2562

ซึ่งกรมป่าไม้ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้หารือแนวทางการดำเนินการขอใช้ที่ดินในเขตพื้นที่ป่าไม้เพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา สำหรับที่พักสงฆ์ที่ประสงค์จะขอใช้ที่เพื่อสร้างวัด ต้องยื่นคำขอ พร้อมเอกสาร ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ซึ่งกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคณะกรรมการ ในลงพื้นที่สำรวจความเหมาะสมในการอนุญาตอีกครั้งซึ่งอยู่กับความสมบูรณ์ของเอกสาร และความเหมาะสมในพื้นที่

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สามารถติดตามได้ที่ www.onab.go.th หรือโทร. 02 4417999

บทสรุปของเรื่องนี้คือ
: ข้อมูลที่มีการเผยแพร่ดังกล่าวเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากรัฐบาล ไม่ได้มีนโยบายในการอนุญาตให้สำนักสงฆ์หรือ ที่พักสงฆ์ เข้าไปใช้พื้นที่ได้โดยตรง ต้องได้รับการตรวจความเหมาะสม และพิจารณา อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน


หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ