xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.เผยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนอึล 22 จังหวัด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลพายุโนอึล และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงบางพื้นที่ ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก วาตภัย และดินสไลด์ โดยมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 22 จังหวัด ได้แก่ ตาก เพชรบูรณ์ อุดรธานี ขอนแก่น ชัยภูมิ มุกดาหาร อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา ลพบุรี ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต และตรัง  รวม 77 อำเภอ 139 ตำบล 224 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,400 ครัวเรือน มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 2 ราย (เพชรบูรณ์) แยกเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก จำนวน 17 จังหวัด ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ 4 จังหวัด รวม 13 อำเภอ 31 ตำบล 73 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 807 ครัวเรือน ได้แก่ บุรีรัมย์ อำเภอดงแคน 1 ตำบล 4 หมู่บ้าน นครราชสีมา 8 อำเภอ ได้แก่ อ.ปากช่อง เทพารักษ์ เฉลิมพระเกียรติ ชุมพวง ห้วยแถลง โชคชัย เมืองนครราชสีมา และพิมาย รวม 14 ตำบล 21 หมู่บ้าน ลพบุรี 5 อำเภอ ได้แก่ อ.ชัยบาดาล สระโบสถ์ ลำสนธิ โคกสำโรง และโคกเจริญ รวม 20 ตำบล 46 หมู่บ้าน ชุมพร อ.เมืองชุมพร รวม 1 ตำบล  8 หมู่บ้าน ปัจจุบันระดับน้ำลดลงทุกจังหวัด 

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย จำนวน 12 จังหวัด 42 อำเภอ 66 ตำบล 94 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 222 หลัง ได้แก่ เพชรบูรณ์ อ.วิเชียรบุรี รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน อุดรธานี อ.น้ำโสม รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน มุกดาหาร 7 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองมุกดาหาร หว้านใหญ่ ดอนตาล นิคมคำสร้อย คะชะอี ดงหลวง และหนองสูง รวม 7 ตำบล 7 หมู่บ้าน อุบลราชธานี 6 อำเภอ ได้แก่ อ.เดชอุดม น้ำยืน โขงเจียม เมืองมุกดาหาร ตะการพืชผล และดอนมดแดง รวม 12 ตำบล 14 หมู่บ้าน ร้อยเอ็ด 2 อำเภอ ได้แก่ อ.ตะโพนแล เชียงขวัญ รวม 4 ตำบล 9 หมู่บ้าน มหาสารคาม 7 อำเภอ ได้แก่ อ.กุดรัง นาเชือก ชื่นชม วาปีปทุม ยางสีสุราช กันทรวิชัย และบรบือ รวม 8 ตำบล 8 หมู่บ้าน สุรินทร์ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.ปราสาท เมืองสุรินทร์ จอมพระ และรัตนบุรี รวม 4 ตำบล 5 หมู่บ้าน ศรีสะเกษ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองศรีสะเกษ กันทรลักษ์ ราษีไศล เบญจลักษ์ รวม 7 ตำบล 7 หมู่บ้าน ตราด อ.เกาะกูด 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน พังงา 5 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองพังงา ตะกั่วป่า ท้ายเหมือง ตะกั่วทุ่ง และกระปง รวม 16 ตำบล 34 หมู่บ้าน ภูเก็ต อ.ถลาง รวม 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน ตรัง 3 อำเภอ ได้แก่ อ.หาดสำราญ สิเกา และกันตัง รวม 3 ตำบล 4 หมู่บ้าน พื้นที่ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์ จำนวน 1 จังหวัด ได้แก่ ระนอง อ.กระบุรี รวม 1 อำเภอ 1 ตำบล 

ทั้งนี้ ปภ.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูงและเร่งระบายน้ำท่วมขัง รวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป