xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.เผยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบพายุโนอึล 10 จังหวัด

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า จากอิทธิพลพายุโนอึล และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงบางพื้นที่ ทำให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก วาตภัย และดินสไลด์ โดยมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 10 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สุรินทร์ ศรีสะเกษ จันทบุรี ตราด ระนอง และพังงา รวม 27 อำเภอ 40 ตำบล 52 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 102 ครัวเรือน ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต แยกเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำไหลหลาก จำนวน 8 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น (อำเภอบ้านไผ่) อุบลราชธานี (อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ อำเภอสิรินธร และอำเภอเดชอุดม) สุรินทร์ (อำเภอปราสาท) ศรีสะเกษ (อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอไพรบึง อำเภอกันทรารมย์ อำเภอปรางค์กู่ อำเภออุทุมพรพิสัย และอำเภอศรีรัตนะ) จันทบุรี (อำเภอขลุง) ตราด (อำเภอเกาะช้าง) ระนอง (อำเภอเมืองระนอง และอำเภอกระบุรี) และพังงา (อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วป่า และอำเภอท้ายเหมือง) รวม 20 อำเภอ 24 ตำบล 36 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาล ประชาชนได้รับผลกระทบ 64 ครัวเรือน

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี (อำเภอเดชอุดม อำเภอน้ำยืน และอำเภอโขงเจียม) ร้อยเอ็ด (อำเภอโพนทอง) มหาสารคาม (อำเภอกุดรัง) สุรินทร์ (อำเภอปราสาท) ศรีสะเกษ (อำเภอเมืองศรีสะเกษ อำเภอกันทรลักษ์ อำเภอราศีไศล และอำเภอเบญจลักษ์) ตราด (อำเภอเกาะกูด) และพังงา (อำเภอเมืองพังงา อำเภอตะกั่วป่า และอำเภอท้ายเหมือง) รวม 14 อำเภอ 15 ตำบล 16 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 38 หลัง

พื้นที่ได้รับผลกระทบจากดินสไลด์ จำนวน 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระนอง (อำเภอกระบุรี) รวม 1 อำเภอ 1 ตำบล

ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้น โดยขนย้ายสิ่งของไปไว้ในที่สูงและเร่งระบายน้ำท่วมขัง รวมถึงแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค และวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบภัย พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป