xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนตลาดใหม่ดอนเมือง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในชุมชนตลาดใหม่ดอนเมือง ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอนเครื่องครัว ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย

วันนี้ (19 กันยายน 2563) เวลา 15.40 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอนเครื่องครัว ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในชุมชนตลาดใหม่ดอนเมือง ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

โดยเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 21.34 น. ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ บริเวณจุดเกิดเหตุเป็นบ้านไม้เก่าปลูกติดกัน ประกอบกับทางเข้า-ออกคับแคบรถดับเพลิงเข้าไม่สะดวก ทำให้เป็นอุปสรรคในการดับเพลิง
และขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรง จึงทำให้เพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว โดยเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงในพื้นที่ และจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ระดมช่วยกันดับไฟ และเพลิงสงบลง เมื่อเวลาประมาณ 22.25 น. โดยบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 45 หลังคาเรือน มีผู้บาดเจ็บ 6 ราย ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนได้เร่งให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นด้วยแล้ว

ในโอกาสนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ในการนี้ องคมนตรี ลงพื้นที่ดูที่สถานที่เกิดเหตุ กับให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือ ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎรที่ประสบอัคคีภัย เพื่อให้มีขวัญกำลังใจในการดำรงชีพต่อไปด้วย