xs
xsm
sm
md
lg

ร.10 โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนพัฒนาบ้านสามอิน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 15.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญถุงพระราชทานเครื่องนอน เครื่องครัว ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยชุมชนพัฒนาบ้านสามอิน เขตวัฒนา ณ โรงเรียนสุเหร่าสามอิน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.53 น. ซึ่งที่เกิดเหตุลักษณะเป็นบ้านไม้ 2 ชั้น และชั้นเดียวปลูกติดกันเป็นจำนวนมาก ประกอบกับทางเข้า-ออกคับแคบจึงเป็นอุปสรรคในการดับเพลิง และขณะเกิดเหตุมีลมกระโชกแรง โดยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในพื้นที่ และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ระดมช่วยกันดับเพลิง และเพลิงสงบลง เมื่อเวลา 15.41 น. โดยบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 34 ครอบครัว ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 102 ราย เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ทั้งนี้ สำนักงานเขตวัฒนาได้ออกหนังสือรับรองและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนต่อไป

ในโอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยได้รับทราบ ต่างปลื้มปีติ
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ในการนี้ องคมนตรีลงพื้นที่ดูที่เกิดเหตุ กับให้คำแนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้การช่วยเหลือ ตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจกับราษฎรที่ประสบอัคคีภัย เพื่อให้มีขวัญกำลังใจในการดำรงชีพต่อไปด้วย