xs
xsm
sm
md
lg

มหาดไทยสั่งเข้ม 3 มาตรการทุกจังหวัดชายแดนไทย-เมียนมาร์

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยแพร่ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก ระบุว่า กระทรวงมหาดไทยสั่งเข้ม 3 มาตรการ ทุกจังหวัดชายแดนไทย-เมียนมาร์

1. เพิ่มความเข้มข้นจังหวัดชายแดนในการเฝ้าระวังการลักลอบเดินทางเข้าไทยโดยผิดกฎหมายและไม่ผ่านกระบวนการคัดกรอง

2. ให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนซึ่งมีเส้นทางคมนาคมทั้งสายหลัก สายรอง ต่อเนื่องกัน จัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตรวจตรา เฝ้าระวัง และสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

3. ให้ทุกจังหวัดบูรณาการส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ติดตามค้นหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบกลับเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ทั้งในสถานประกอบการและสถานที่ทำงานที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว หากพบให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและมาตรการทางด้านสาธารณสุข

ขอให้ประชาชนใน หมู่บ้าน/ชุมชน ช่วยกันเฝ้าระวัง สอดส่อง หากพบหรือมีบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพื่อดำเนินการต่อไป