xs
xsm
sm
md
lg

ปิดเบี่ยงจราจร ถ.พระราม 2 ฝั่งขาเข้า กม. (ทล) 4+500 บริเวณปั๊ม NGV ปตท.

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง กิจการร่วมค้า ซีทีบี ผู้ดำเนินการก่อสร้าง โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 2 มีแผนงานเทคอนกรีตเสาเข็มเจาะ Barrette Pile ถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้า ช่วง กม. ทล 4+500 โดยจะปิดเบี่ยงการจราจร 1 ช่องทางขวา (ชิดเกาะกลาง) ฝั่งขาเข้า (บริเวณปั๊ม NGV ปตท.) ตั้งแต่เวลา 21:00 น. ในวันที่ 16 กันยายน 2563 ถึงเวลา 04.00น. ของวันที่ 17 กันยายน 2563 ปิดเป็นเวลา 7 ชั่วโมง

ทั้งนี้ กทพ. ได้ทำการติดตั้งป้ายแจ้งการจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งไฟสัญญาณไฟจราจรต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางนี้ได้ทราบ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ โดยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน