xs
xsm
sm
md
lg

ก.อุตฯ เตรียมแผนยกระดับอุตฯ ไทยสู่อุตฯ 4.0 ให้เร็วขึ้น

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ระบุว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมแผนการดำเนินงานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 ให้เร็วขึ้นกว่าเดิม มุ่งใช้เทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อความต้องการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในสถานการณ์ต่างประเทศที่นักลงทุนต้องการย้ายฐานการผลิตเพื่อกระจายความเสี่ยง จึงจำเป็นต้องเร่งจัดทำมาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆ ที่ประเทศไทยมีศักยภาพ และเตรียมความพร้อมให้แก่แรงงานเพื่อรองรับการทำงานในยุคอุตสาหกรรม 4.0

ด้าน นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ระบุว่า การยกระดับอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรม 4.0 จะเพิ่มศักยภาพให้อุตสาหกรรมไทยสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้ ประกอบกับสถานการณ์ต่างประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในฐานการผลิตสำคัญ รวมทั้งสถานการณ์สงครามการค้าส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายเริ่มทบทวนแผนการผลิตใหม่และต้องการย้ายฐานการผลิตออกเพื่อกระจายความเสี่ยง จึงเป็นโอกาสของไทยที่จะดึงดูดผู้ให้ประกอบการเข้ามาลงทุน โดยไทยมีจุดแข็งด้านแรงงานที่มีฝีมือและมีการควบคุมโรคโควิด-19 ได้ดี