xs
xsm
sm
md
lg

ดุสิตโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่ไม่เชื่อกระแสข่าวรัฐประหาร ชี้แค่สร้างกระแส

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง ความเคลื่อนไหวทางการเมือง ณ วันนี้ พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 58.08 ไม่เชื่อกระแสข่าวการทำรัฐประหาร โดยมองเป็นการปล่อยข่าว สร้างกระแส ยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำถึงขนาดนั้น ปัจจุบันอยู่ภายใต้กำลังทหารอยู่แล้ว ขณะที่ ร้อยละ 41.92 เชื่อ เพราะทางทหารมีการเคลื่อนไหว ปัญหาบ้านเมืองสะสมจนมากเกินไป ต้องการปฏิรูปการเมือง ฯลฯ

นอกจากนี้ ร้อยละ 46.67 มองว่า การทำรัฐประหารมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ ขณะที่ร้อยละ 41.79 มองการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้

ส่วนคุณสมบัติของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่นั้น พบว่า ร้อยละ 81.72 ระบุมีความรู้ความสามารถด้านเศรษฐกิจ รองลงมาร้อยละ 75.20 ระบุ ซื่อสัตย์ โปร่งใส ไม่ทุจริต และ ร้อยละ 65.12 เน้นประโยชน์ของบ้านเมือง