xs
xsm
sm
md
lg

กองทัพบกแจงข่าวลือปฏิวัติช่วงเคลื่อนย้าย ทหาร-รถถัง ยันเป็นการฝึก RDF

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ณฐพนธ์ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก กล่าวชี้แจงกรณีข่าวลือ รัฐประหาร ในช่วงที่กองทัพบกมีการเคลื่อนย้ายกำลังพล และอาวุธยุทโธปกรณ์ในหลายพื้นที่ว่า จะเห็นได้ว่าหากมีการเคลื่อนกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ออกจากหน่วย จะมีการแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ อีกทั้งขณะนี้กองทัพบกมีการฝึกใหญ่ คือ การฝึกหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วของกองทัพบก หรือ อาร์ดีเอฟ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล ในวันที่ 8 - 9 ก.ย.และจะเคลื่อนย้ายกลับหน่วย ถือเป็นการฝึกภายในประเทศ และเป็นการฝึกพัฒนากำลังรบของเรา