xs
xsm
sm
md
lg

อดีตขุนคลังแนะรัฐลดเงินเดือน ขรก.-ขึ้นภาษีแวต 9% ฟื้นฟูเศรษฐกิจ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


         
นายสมหมาย ภาษี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ต้องการให้รัฐบาลพิจารณาขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มจากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 9 ซึ่งจะทำให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 1.2 แสนล้านบาท เพื่อมาใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งหากรัฐจะหวังใช้เงินกู้อย่างเดียว อาจทำให้เกิดปัญหาการเงินการคลังได้ในไม่ช้า
         
นอกจากนี้ รัฐบาลควรลดรายจ่ายประจำ เช่น การลดเงินเดือนข้าราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ตอนนี้มีจำนวนคนมากกว่างาน แต่ยังไม่ต้องลดคนเหมือนกับบริษัทเอกชนที่ตอนนี้มีการลดรายจ่าย