xs
xsm
sm
md
lg

ครม.มีมติ "ลวรณ แสงสนิท" ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสรรพสามิต

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง) จำนวน 4 ราย ประกอบด้วย

1.นายจำเริญ โพธิยอด ผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง

2.นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมศุลกากร

3.นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ไปดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมสรรพสามิต

4.นางวรนุช ภู่อิ่ม ที่ปรึกษาด้านบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่ากรมธนารักษ์ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง