xs
xsm
sm
md
lg

กรมทรัพยากรธรณีจัดระดมแนวคิดบริหารจัดการระบบถ้ำของไทย

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายนิวัติ มณีขัติย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมนา ระดมความคิดเห็นเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการระบบถ้ำของประเทศไทย ที่ผึ้งหวานรีสอร์ท อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ในวันนี้ (27 ส.ค.) โดยมี นายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยา นายทศพร นุชอนงค์ ประธานคณะทำงานจัดทำแผนแม่บท การบริหารจัดการถ้ำของประเทศ อาจารย์พัลลภ กฤตยานวัช ประธานคณะทำงานศึกษากฎหมาย การบริหารจัดการถ้ำ นายสมเจตน์ จันทนา หัวหน้าอุทยานแห่งชาติไทรโยค รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายนิวัติ มณีขัติย์ กล่าวว่า ถ้ำเป็นแหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยาที่สําคัญ ในหลายด้าน ควรต้องมีการบริหารจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในทุกมิติ ซึ่งการจัดทําแผนบริหารจัดการระบบถ้ำ เป็นเป้าหมายที่คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการถ้ำแห่งชาติ ได้กําหนดไว้แล้ว การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการระบบถ้ำของประเทศไทยในครั้งนี้ จะเน้นด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วม และเสริมสร้างศักยภาพของประชาชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ แหล่งธรณีวิทยาประเภทถ้ำ และให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการถ้ำ