xs
xsm
sm
md
lg

ม็อบปลดแอกเรียกร้องรัฐรับฟัง 3 ข้อเรียกร้อง ตั้งอยู่บน 2 หลักการ ภายใต้ 1 ความฝัน

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คณะประชาชนปลดแอก - Free People โพสต์ระบุว่า พี่น้องประชาชนผู้รักในประเทศไทย เราต่างรู้ดีว่าการนั่งหลังขดหลังแข็งอยู่ตรงนี้ไม่ได้สนุกหรือบันเทิงจิตใจ บางคนอาจต้องเสียสละที่จะได้พักผ่อนในวันหยุดที่มีไม่กี่วันในสัปดาห์ บางคนอาจเสียโอกาสที่จะไปทำมาหากินสร้างงานสร้างรายได้ การที่เราทุกคนมาอยู่ตรงนี้เราต่างต้องเสียสละอะไรมากมาย แต่มันเทียบไม่ได้กับสิ่งที่ประชาชนไทยต้องเสียหากยังยอมอยู่ภายใต้อยุติธรรมต่อไป

ที่ผ่านมาเราเสียมามากพอแล้ว และเราจะไม่ยอมเสียมันอีกต่อไป ประเทศเราดีกว่านี้ได้ ไม่ใช่เพียงเพื่อพวกเราที่อยู่ตรงนี้แต่เพื่อพี่น้องชาวไทยผู้เป็นเจ้าของประเทศทุกคน และหากจะมีใครถูกนิยามว่า 'รักชาติ' คนเหล่านั้น ควรเป็นเรา เรา ที่ออกมาต่อสู้เพื่ออนาคตของประเทศชาติอย่างแท้จริง หากผู้มีหน้าที่บริหารประเทศทั้งหลายฟังอยู่ จงอย่าขัดขวางความเจริญของประเทศอีกต่อไป และรับฟังข้อเรียกร้องทั้ง 3 ประการของเรา ที่ว่า

1.รัฐบาลต้อง 'หยุดคุกคามประชาชน' ที่ออกมาใช้สิทธิและเสรีภาพตามหลักประชาธิปไตย
2.รัฐบาลต้อง 'ร่างรัฐธรรมนูญใหม่' ที่มาจากเจตจำนงของประชาชน เพื่อประโยชน์แก่สาธารณชนอย่างแท้จริง
3.รัฐบาลต้อง 'ยุบสภา' เพื่อให้ประชาชนสามารถแสดงเจตจำนงในการเลือกผู้แทนของตนได้อีกครั้ง

โดยตั้งอยู่บน 2 หลักการที่ว่า จะต้องไม่มีการรัฐประหาร และการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ ภายใต้ 1 ความฝันคือ การมีระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริง

สิ่งที่เราเรียกร้องนั้น สามารถเกิดขึ้นจริงได้ ตามกระบวนการที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ ถึงแม้ข้อเรียกร้องจะขัดต่อผลประโยชน์ต่อกลุ่มคนผู้มีอำนาจ แต่หาใช่เป็นข้อเรียกร้องที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เราไม่อาจรู้ว่าเราต้องสู้อีกนานแค่ไหนกว่ากว่าสิ่งที่ร้องขอจะเกิดขึ้น รู้เพียงแต่ว่า วันนี้เรามาไกลจากจุดเริ่มต้น ไกลเกินกว่าที่เราจะหยุด ดังนั้น ขอให้พี่น้องประชาชนทั้งหลาย จงยืนหยัดต่อสู้ไปด้วยกัน พื้นที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ มิใช่เป็นพื้นที่ของผู้กล้าหาญเพียงเท่านั้น แต่เป็นพื้นที่ของ เราทุกคน ที่ศรัทธาในความยุติธรรม

แม้เราอาจจะอยู่กับความอยุติธรรมมานาน แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า เราจะต้องทนอีกต่อไป แม้มันจะดูเหลือเชื่อ ก็ขอให้จงฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ เพราะนี่ คือปณิธานที่หาญมุ่ง หมายผดุงยุติธรรมอันสดใส และในวันที่ฟ้าสีทองผ่องอำไพ ประชาชนจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน